Oppdragsgiver: 
Type bygg: Nybygg
Periode: 2019 - 2020
Oppdragsgiver: 
Type bygg: Nybygg
Periode: 2019 - 2020