Solfjellshøgda

Type bygg: Leiligheter og omsorgsboliger
Entreprenør: Betonmast
Periode: 2021-2023
Type bygg: Leiligheter og omsorgsboliger
Entreprenør: Betonmast
Periode: 2021-2023