Elkontroll av din bolig - el sjekk - brann og sikkerhet

 

Elsikkerhet = Personsikkerhet + anleggssikkerhet

Eier og bruker av en bolig er ansvarlig for at det elektriske
anlegget er i forskriftsmessig stand.
Eier og bruker er også ansvarlig for at kvalifisert personell brukes til vedlikehold og utbedring.


Dersom det oppstår brann i boligen din på grunn av arbeid som ikke har blitt utført etter lover og forskrifter kan du risikere at forsikringen din ikke gjelder.

Velger du å samarbeide med en autorisert elektroinstallatør er du trygg på at arbeidet utføres i samsvar med lover og forskrifter. Inngrep og forandringer i det elektriske anlegget er en viktig jobb som stiller høye krav til kunnskaper og faglig utdannelse.

Strøm er usynlig, nyttig, men farlig.
Vi forventer at strømmen er der og at bruken er ukomplisert og trygg. Men virkeligheten er dessverre ikke slik, mange husstander har ikke sjekket det elektriske anlegget på år. Eller utvidet/forsterket anlegget etter hvert som nye og flere elektriske apparater anskaffes.

El-ulykker rammer tilsynelatende tilfeldig
Du kan unngå de fleste feilkilder hvis du er ditt ansvar bevisst og sørger for å vedlikeholde elanlegget. Ved å sette inn jordfeilbryter og overspenningsvern bedrer du sikkerheten på anlegget ditt.

El kontroll
En elkontroll utført av AG Intallasjon vil bestå av en sjekk av det elektriske anlegget i samsvar med NEK 405-2-2: ELKONTROLL BOLIG OG LANDBRUK.
Eier vil motta opplysninger og informasjon om risiko og eventuelle tiltak som er mulige.

Vi anbefaler en elsjekk minimum hvert 5 år.
Eier vil da opprettholde et sikkert hjem og bolig, samt tilstanden til sin bolig.

Kontakt Service ved:

Marius Ørbæk
Serviceleder
Tlf: 48 01 01 04
E-post: marius@agin.no

Nøkkelord; Elkontroll av din bolig - el sjekk - brann og sikkerhet - elektriker Oslo

 
Skriv ut
 
Leverandører